Menu


Werkgevers zijn 12 jaar verantwoordelijk voor langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers en lopen zonder dat zij het weten een fors financieel risico...

Actin geeft extra ondersteuning

Actin Verzuimmanagement geeft u in de eerste 6 weken van verzuim extra ondersteuning. Is er sprake van (dreigend) langdurig verzuim, dan wordt het dossier overgedragen aan een gecertificeerde arbodienst waar wij nauw mee samenwerken. Natuurlijk kunt u, als werkgever, in het vervolg van het re-integratietraject een beroep op ons doen voor verdere ondersteuning en begeleiding.


Meer over actin

Verzuimmanagement

Bij ziekte van uw werknemers loopt u als werkgever een fors financieel risico, maar heeft u ook mogelijkheden om deze kosten zelf te beïnvloeden. Met een goede verzuimaanpak is er voor u als werkgever veel winst te behalen. Actin Verzuimmanagement kan u hierbij ondersteunen en de weg wijzen op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.


Meer over verzuimmanagement