Menu


Verzuimmanagement

De kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid zijn de afgelopen jaren gedaald. Dit komt doordat er minder verzuimd wordt en er minder mensen instromen in de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Toch hebben de verzuimkosten meer gewicht gekregen voor de werkgever. Dit komt doordat de kosten steeds verder zijn geïndividualiseerd. 

Een werkgever is verplicht tot twee jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer. Als een zieke werknemer daarna in aanmerking komt voor de regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA), krijgt u als werkgever via het UWV te maken met een verhoogde gedifferentieerde WGA premie waardoor u nog tien jaar meebetaalt aan de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer.

Als werkgever loopt u dus meer financieel risico, maar heeft u ook meer mogelijkheden om deze kosten zelf te beïnvloeden. Met een goede verzuimaanpak is er voor u als werkgever veel winst te behalen. Actin Verzuimmanagement kan u hierbij ondersteunen en de weg wijzen op het gebied van preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie.


Lees meer over preventie