Menu


Onze werkwijze

Ziekte van een werknemer is altijd vervelend. Voor de zieke zelf, maar ook voor uw bedrijfsvoering.
Bij verzuim in uw bedrijf wordt u naast de verplichte loondoorbetaling ook geconfronteerd met de nodige organisatorische gevolgen en wettelijke verplichtingen. 

Om te komen tot een spoedig en duurzaam herstel, is een adequate begeleiding in de eerste zes weken van het verzuim belangrijk. Door direct, vanaf de eerste ziektedag, de ziekmelding correct op te pakken, kan (te) lang verzuim worden voorkomen. Een goede communicatie tussen u en uw werknemer is hierbij van groot belang.

Actin Verzuimmanagement geeft u daarom in de eerste 6 weken van verzuim extra ondersteuning. Is er sprake van (dreigend) langdurig verzuim, dan wordt het dossier overgedragen aan ArboAnders, de gecertificeerde arbodienst waar wij nauw mee samenwerken. Natuurlijk kunt u daarna in het vervolg van het re-integratietraject en de contacten met de betrokken partijen een beroep op ons doen.

De ondersteuning van Actin Verzuimmanagement draagt er toe bij dat:

  • de werkgever inzicht heeft in zijn wettelijke verplichtingen op het gebied van verzuim en preventie;
  • met het gemak van één loket en één melding alle betrokken partijen geïnformeerd worden en de verzuimbegeleiding van een zieke medewerker start;
  • de werkgever zelf de regie kan houden over het verzuimproces maar ook een beroep kan doen op begeleiding bij langdurig verzuim, in aansluiting op de medische begeleiding door de arbodienst;  
  • langdurig ziekteverzuim met weken of soms maanden kan worden verkort;
  • de werkgever geholpen wordt om het personeelsbeleid professioneel aan te pakken en zo tevreden en gemotiveerde medewerkers houdt.