Menu


Bedrijfscontinuïteit

Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de operationele bedrijfsvoering in gevaar brengen en van invloed kunnen zijn op de rentabiliteit en zelfs de continuïteit van de onderneming.

Het is van belang te anticiperen op mogelijke risico's die uw onderneming kunnen overkomen en hiervoor effectieve beheersmaatregelen te nemen. Dit proces wordt 'risicomanagement' genoemd.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers beïnvloedt uw bedrijfcontinuïteit zowel operationeel als financieel.

Actin ondersteunt u bij het maken van een verzuimanalyse op maat en adviseert u bij de te nemen vervolgstappen.


Afspraak maken