Menu


Verzuim & Verzekering

Een belangrijk deel van de werkgevers heeft het risico van loondoorbetaling bij ziekte ondervangen door een ziekteverzuimverzekering. Een passende verzuimverzekering biedt financiële zekerheid voor uw verplichting als werkgever om het loon door te betalen aan zieke werknemers, gedurende de eerste twee jaar.

Een gecombineerde aanpak van preventie en een actieve re-integratie van zieke medewerkers reduceert uw verzuimkosten.

Actin Verzuimmanagement combineert haar dienstverlening met een maatwerk verzuimverzekering van de Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV (Nasco), de arbodienstverlening van ArboAnders en diverse regionale partners.

Verzuim & Verzekering biedt u daarom één loket voor uw verzuimbeleid waarbij u terecht kunt voor al uw verzuimgerelateerde zaken zoals ziekmeldingen, informatie over verzuim, preventie en re-integratie. Eén melding en veel wordt vanaf dag 1 van het verzuim voor u geregeld. Hierdoor wordt alles voor u minder bewerkelijk, veel overzichtelijker, sneller en makkelijker.


Afspraak maken

Exclusieve partners:

Arbo Anders
Arbo Anders
Nasco
Nasco
Preventie & werk
Preventie & werk