Menu


Preventie

Ook voor verzuim geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Maar hoe gaan we nu om met "het voorkomen van"?

Preventie is gericht op het voorkomen van ziekte en het beschermen en bevorderen van de gezondheid van de medewerkers. Op het gebied van preventie kennen we al langer vanuit de arbo regelgeving de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), de preventiemedewerker, de bedrijfshulpverlening en het Preventief Medisch Onderzoek.

Maar preventie kan in een breder perspectief worden gezet als onderdeel van de zorgplicht van de werkgever. Zorgplicht welke voortkomt uit het "goed werkgeverschap" betekent dat u als werkgever een werkplek creëert waarin uw medewerkers veilig en goed kunnen werken.

Bij de invulling van het goed werkgeverschap in de praktijk kunt u denken aan:

  • stimuleer inzetbaarheid van werknemers
  • geef inspirerend leiding
  • geef werknemers voldoende informatie
  • zorg voor een juiste balans in werk-privé situatie van werknemers
  • voorkom verzuim
  • bevorder re-integratie
  • zorg voor passende verzekeringsoplossingen voor eventuele financiële en materiële schade

Goed werkgeverschap leidt hiermee niet alleen tot een betere gezondheid en inzetbaarheid van uw werknemers, maar ook tot minder verzuim en een hogere productiviteit.

Wij bieden u hierbij graag ondersteuning.