Menu


Re-integratie

Werkgever en werknemer zijn de eerste twee jaar van ziekte samen verantwoordelijk voor een spoedig herstel en voor de terugkeer naar werk.

Bij de re-integratie van uw werknemer kunt u een beroep doen op de dienstverlening van Actin Verzuimmanagement. De activiteiten van Actin Verzuimmanagement zijn erop gericht de verzuimduur te bekorten en uw medewerker snel en duurzaam weer aan het werk te krijgen.

Om een medewerker snel aan het werk te krijgen, rekening houdend met zijn beperkingen en mogelijkheden, moeten de volgende stappen worden genomen:

Terugkeer naar de eigen functie
Eerst moet altijd worden geprobeerd iemand in zijn eigen werk te re-integreren.

Zoeken naar een (tijdelijk) andere functie binnen het bedrijf
Als terugkeer naar de eigen functie niet lukt, moeten werkgever en werknemer zoeken naar ander passend werk binnen het bedrijf, bijvoorbeeld in een andere (mogelijk aangepaste) functie. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van bijscholing of omscholing. Re-integratie in de eigen functie of in het eigen bedrijf, noemen we ook wel ‘re-integratie 1e spoor’.

Zoeken naar (tijdelijk) passend werk buiten het bedrijf
Als ‘re-integratie 1e spoor’ niet mogelijk blijkt, zijn werkgever en werknemer verantwoordelijk voor de begeleiding naar passend werk buiten het bedrijf. Dit noemen we ‘re-integratie 2e spoor’.